ஃபேஷன் மற்றும் ஸ்டைல் ​​- அழகு, ஆரோக்கியம் மற்றும் நகைகளின் உலகத்தைப் பற்றிய ஒரு பத்திரிகை

கால் நகங்கள் தடித்து - என்ன காரணம்
நகங்கள்

கால் நகங்கள் தடித்து - என்ன காரணம்