ஆரஞ்சு நிற பாவாடை: கண்கவர் தோற்றத்திற்கான யோசனைகள்