சுருள் முடிக்கான ஆண்களின் ஹேர்கட்: நவநாகரீக சிகை அலங்காரங்கள், தேர்வு குறிப்புகள், புகைப்படங்கள்