குழந்தைகளுக்கான கிரீம் "டிக்-டாக்": தயாரிப்பின் மதிப்புரைகள் மற்றும் நன்மைகள்