பீச் எண்ணெய்: அழகுசாதனத்தில் பயன்பாடு, சமையல் குறிப்புகள், மதிப்புரைகள்