கூந்தலுக்கான வெண்ணெய் எண்ணெய்: சமையல் வகைகள், பயன்கள் மற்றும் செயல்திறன்