ஜெர்மன் அழகுசாதனப் பொருட்கள்: பிராண்டுகள், பயன்பாடு, முடிவுகள், மதிப்புரைகள்